why why why

การทำโฆษณาเพื่อกระตุ้นยอดขายส่วนใหญ่มีหลากหลายวิธีครับ แต่สำหรับคนที่เข้าใจการทำโฆษณาอยู่บ้างส่วนใหญ่จะเลือกที่จะโฆษณาบน Social media หรือที่เรียกเข้าใจกันง่ายๆว่า...