รับดูแล Fanpage Facebook

Package Facebook 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
Ads 3 แคมเปญ 6 แคมเปญ 12 แคมเปญ
7,200 บาท 13,900 บาท 27,500 บาท
Ads + Banner 3 แคมเปญ + แบนเนอร์ 3 ชิ้น 6 แคมเปญ + แบนเนอร์ 6 ชิ้น 12 แคมเปญ + แบนเนอร์ 12 ชิ้น
9,450 บาท 18,400 บาท 36,500 บาท
Update อัพเดทสินค้า,บริการ 96 โพส อัพเดทสินค้า,บริการ 192 โพส อัพเดทสินค้า,บริการ 384 โพส
22,900 บาท 43,900 บาท 86,900 บาท
Update + Banner อัพเดทสินค้า,บริการ 96 โพส + แบนเนอร์ 3 ชิ้น อัพเดทสินค้า,บริการ 192 โพส + แบนเนอร์ 3 ชิ้น อัพเดทสินค้า,บริการ 384 โพส + แบนเนอร์ 3 ชิ้น
25,000 บาท 49,000 บาท 96,000 บาท
Admin อัพเดทสินค้า,บริการ 96 โพส + แบนเนอร์ 3 ชิ้น + 3 แคมเปญ อัพเดทสินค้า,บริการ 192 โพส + แบนเนอร์ 3 ชิ้น  + 6 แคมเปญ อัพเดทสินค้า,บริการ 384 โพส + แบนเนอร์ 3 ชิ้น  + 12 แคมเปญ
31,900 บาท 62,900 บาท 120,000 บาท